Menu Button HTML by Css3Menu.com

De Witte Slang - Cursussen

Werken met beelden
Scholen van het imaginatieve
Leven met de seizoenen


In het sprookje de witte slang (gebr Grimm) eet een wijze koning iets uit een afgedekte schaal, wat hij eet weet zelfs zijn dienaar niet. Later blijkt het een witte slang te zijn. Deze witte slang is beeld voor nog zuivere, vernieuwende levenskrachten, die de koning zo wijs maken dat hij zich verbonden weet met de wereld om hem heen: "Het leek wel of de mare van de meest verborgen dingen door de lucht naar hem toegedragen werden". Dan neemt de dienaar de deksel van de schaal en eet van de witte slang. Er gaat een wereld voor hem open. Hij verstaat de taal van de dieren!

Wie - zoals de dienaar - van de slang neemt, opent zich voor de wijsheid in het leven, die tot dan onbewust in hem werkte (de schaal was toegedekt.) Veel mensen hebben tegenwoordig een dergelijke ervaring. De wijsheid in het leven raakt hen, ze worden zoekers van de geest. Met open oog en medeleven benadert deze dienaar de wereld. De dienaar - dit keer geen koningszoon - wordt in zijn hart geraakt en ontwikkelt medeleven, waardoor hij tot bevrijdende daden komt. Zoals vaak in sprookjes gaat hij beproevingen aan in het gebied van elementen: water, aarde en lucht. De koningsdochter in dit sprookje geeft zich niet zomaar. Maar tenslotte eten zij samen de appel van de boom des levens. Het eten van de witte slang staat voor het zich openen voor de wijsheid, die tot dan toe in het onbewuste werkt. Dit veel omvattende sprookje is de inspiratiebron voor het workshopaanbod van de witte slang.Doel van De Witte Slang.

  • Bij het werken met beelden uit sprookjes of de natuur raakt je ziel sterk betrokken.
  • Door de beeldentaal krijgt het onzegbare woorden.
  • Kunnen benoemen en delen wat je ervaart, ook aan subtiele gevoelens.
  • Sprookjes zijn moreel zonder te moraliseren. Zij stimuleren je waarden in je eigen leven te actualiseren.
  • Door je pogen de beelden te laten spreken, ga je beeldentaal verstaan en verlevendigt je denken.
  • Je krijgt meer oog voor processen, wat van belang is voor het sociale leven, zowel beroepsmatig als persoonlijk.
  • Juist door met de natuur te leven kom je mr over jezelf te weten, dan door je blind te staren op moeilijkheden. Anderzijds heeft de natuur misschien meer dan ooit onze aandacht nodig.
We benaderen de beelden fenomenologisch, waardoor je op een innerlijk actieve wijze toegang vindt. Door spel, vertelkunst, het werken met kleuren of het schrijven van gedichten - afhankelijk van de workshop - maken we ons de beelden eigen en naderen de beeldenwereld die in ns leeft. De uitwisseling met anderen neemt een belangrijke plek in. Samen op weg door vele rijken krijgen we oog voor ontwikkelingsprocessen.


Workshops en Lezingen

1. Het jaarverloop als ademproces ademen wij mee?

    Twee workshops met Rita en Kees Veenman.

De werkwijze tijdens de cursus over de vier seizoenen in beeld.

In de herfst onderzoeken we hoe de grote inademing van de aarde samenhangt met de ziel van de mens. In het voorjaar, als de aarde uitademt, ontstaat er in de mens een geheel ander gebaar. Werkvormen: sprookje, kleur, gesprek, natuurwaarneming. Via de gedurende jaren ontwikkelde werkvorm van het werken met een maanddeugd (zie hier voor meer informatie over de maanddeugden) willen we in twee bijeenkomsten werken aan de grote adembewegingen van de aarde in relatie tot de mens. Vanuit welke deugd kunnen wij in de herfst ons met de inademing van de aarde verbinden en in de lente met de uitademing van de aarde? We willen daarbij werken aan een sprookje waarin deze deugd tot uitdrukking komt. Sprookjes spreken direct tot je hart. De beeldentaal verstaan, is iets wat je kan leren. De exacte fantasie, die in elk detail van een sprookje doorklinkt, verlevendigt je denken. Nadat er een sprookje verteld is gaan we met een gerichte waarnemingsopdracht een wandeling maken. Hierbij komen we vanuit dezelfde maanddeugd de in- of uitademing van de aarde op het spoor. Op deze manier komt dit werk naar binnen met het sprookje en dit werk naar buiten via de waarnemingsoefening in de natuur met elkaar in wisselwerking

We laten de dag uitmonden in een meditatief kunstzinnig werken met kleur en we activeren de waarneming door kleurexperimenten. Hierdoor kunnen we ons nog een stap dieper met de deugd verbinden. Ook blikken we vooruit op de komende maanden waarin je zelf de werkwijze kunt voortzetten.

Data: op aanvraag
Plaats: De witte slang: Joh Verhulstlaan, 17 2102 XS Heemstede
Tijd: b.v. 9.30 tot 15.00 uur
2. Jaarcursus: Sprookjes en de stemming van de maand

Eens per maand op zaterdagochtend wordt een sprookje verteld. Dit sprookje is gekozen bij de kwaliteit van de maand. We wandelen kort in het bos en nemen de natuur waar. Samen brengen we de stemming in beeld. Dan nemen we de beeldenstroom van het sprookje weer op. Naderen wat ons raakt. Je kunt waarden en kwaliteiten bemerken die ook juist dan in het jaarverloop je interesse hebben. Geduld, grootmoedigheid, of trouw - hoe hernieuw ik ze in mezelf, wat staat in de weg? De gebaren in de natuur steunen je bij dit proces. We laten de ochtend uitmonden in een meditatief-kunstzinnig werken met een kleur, die in het sprookje markant aanwezig is. Met pastelkrijt en kleurexperimenten.
Cursusleiding: Rita Veenman, vertelster en Kees Veenman, fenomenoloog.
Zie hier voor meer achtergrondinformatie over sprookjes en de deugden.

Bij genoeg deelnemers start een jaarcursus in oktober, locatie: Heemstede. U kunt zich per email aanmelden (onderaan de pagina). U kunt zich ook inschrijven op de mailinglist, zodat u het programma van het nieuwe seizoen per email ontvangt:

Inschrijven mailinglist:


Wij kunnen dit thema ook in de vorm van een eenmalige workshop aanbieden, bijvoorbeeld in het kader van een conferentie o.i.d. Neemt u kontact met ons op (zie email onderaan de pagina) over de mogelijkheden en kosten.


DE WITTE SLANG


Deze site is van
Kees en Rita Veenman.
De site werd in 2004
begonnen. De thema's
die ons bezighouden
zijn hier verzameld.

SITEMAP


Home
Cursussen
Vakantiehuis Hongarije
Sprookjes
Kleuren
Ict
Nat.wet.sectie

CONTACT


Kees en Rita Veenman
023-5295119 of per: email